SWOT-Analyse

SWOT-Analyse

SWOT-analyse er en strategisk analysemodell som brukes i markedsføring og forretningsstrategi for å evaluere en virksomhets styrker, svakheter, muligheter og trusler. Forkortelsen SWOT står for Strengths (Styrker), Weaknesses (Svakheter), Opportunities (Muligheter) og Threats (Trusler). Analysen er nyttig for å identifisere og forstå en virksomhets interne styrker og svakheter og eksterne muligheter og trusler. Og deretter utvikle en strategi for å utnytte styrker og muligheter samtidig som man jobber med å adressere svakheter og trusler.

SWOT-analysen kan brukes på mange forskjellige områder innenfor markedsføring. Som for eksempel når man skal utvikle en markedsføringsstrategi for et produkt eller en tjeneste. Eller når man skal vurdere en bedrifts digitale tilstedeværelse og posisjon på nettet. Ved å utføre en SWOT-analyse kan man få en helhetlig forståelse av situasjonen. Dette kan hjelpe en virksomhet med å ta mer informerte beslutninger og utvikle en mer effektiv strategi.