RGB

RGB

RGB står for “Red Green Blue” og er en fargeskala som brukes til å representere farger på digitale enheter, som dataskjermer, smarttelefoner, og andre elektroniske enheter. RGB er en additiv fargeskala, noe som betyr at den skaper farger ved å blande forskjellige mengder av rødt, grønt og blått lys sammen.

Innen grafisk design og digital markedsføring brukes RGB til å opprette farger som skal brukes på digitale plattformer, inkludert nettsider, digitale annonser, sosiale medier innlegg og andre digitale medier. Det er viktig å bruke riktige RGB-verdier når man arbeider med digitale prosjekter for å sikre at fargene vises korrekt på ulike digitale enheter. For eksempel vil fargene som vises på en dataskjerm kunne variere fra fargene som vises på en mobilskjerm, så det er viktig å ha riktige RGB-verdier for å oppnå ønsket farge.

RGB-verdiene brukes også til å justere lysstyrken og kontrasten på digitale bilder, og gir mulighet for finjustering av farger i digitale prosjekter.