Rekkevidde

Rekkevidde

Rekkevidde innen digital markedsføring refererer til antall potensielle kunder eller publikum som eksponeres for en markedsføringskampanje eller et innhold på en bestemt plattform. For eksempel en nettside, en app eller sosiale medier. Det kan også referere til antall unike brukere som har sett en bestemt annonse eller et innlegg på en bestemt plattform.

Rekkevidde er en viktig indikator på hvor mange mennesker som potensielt kan konvertere til kunder. Det er derfor en viktig måling for markedsførere. Jo større rekkevidde, jo større er sjansene for konverteringer. Men det er ikke alltid tilfelle at høy rekkevidde fører til høy konverteringsrate. Det kan være mange faktorer som spiller inn. For eksempel kvaliteten på innholdet, målseting og relevansen av kampanjen eller innholdet.

Konvertering refererer til handlingen av å få en potensiell kunde til å utføre en ønsket handling. Som for eksempel å kjøpe et produkt, registrere seg på en nettside eller melde seg på en nyhetsbrevliste. Konverteringsrate måles vanligvis som antall konverteringer delt på antall eksponeringer. Eller visninger av kampanjen eller innholdet, og det er en viktig måling for å vurdere effektiviteten av en markedsføringskampanje eller innhold.

Selv om høy rekkevidde kan øke sjansene for konverteringer, er det viktig å huske at konverteringsrate er det endelige målet for en markedsføringskampanje. Det er derfor viktig å optimalisere både rekkevidde og konverteringsrate for å oppnå best mulig resultater.