Merking av retusjerte personer

Merking av retusjerte personer

I Norge har en ny lov om merking av retusjerte personer trådt i kraft. Loven krever at bilder som viser retusjerte personer, skal merkes for å informere publikum om at bildet ikke er ekte. Dette vil ha en rekke konsekvenser for små bedrifter og deres bruk av stock photos.

Mer ressurs-og tidskrevende

En av de største konsekvensene av loven vil være at det blir vanskeligere for bedrifter å bruke stock photos uten å merke dem som retusjerte. Dette kan føre til at bedriftene må bruke mer tid og ressurser på å finne bilder som ikke er retusjerte, eller på å produsere egne bilder. Dette kan øke kostnadene for bedriftene og påvirke deres budsjetter.

Bedriftens merkevare

I tillegg kan loven ha en negativ effekt på bedriftenes merkevare. Retusjerte bilder kan ofte gi et unaturlig og utenkelig inntrykk av produkter og tjenester. Det kan påvirke publikums tillit til bedriften. Ved å merke retusjerte bilder, kan dette inntrykket styrkes, noe som kan skade bedriftens omdømme og merkevare.

Vanskeligere å skille seg ut

En annen konsekvens av loven kan være at det blir vanskeligere for bedrifter å skille seg ut fra konkurrentene. Retusjerte bilder kan være et effektivt verktøy for å skape oppmerksomhet og fange publikums interesse. Når dette verktøyet ikke lenger er tilgjengelig, kan det bli vanskeligere for bedriftene å skille seg ut og fange publikums oppmerksomhet.

Alt i alt vil den nye loven om merking av retusjerte personer få stor innvirkning på små bedrifters bruk av stock photos. Det kan bli vanskeligere og dyrere for bedriftene å bruke retusjerte bilder, noe som kan påvirke deres merkevare og konkurranseevne. Det er derfor viktig at bedriftene tar hensyn til loven og vurderer hvordan det kan påvirke deres markedsføring og budskap.

Kontakt

Lurer du på noe innen digital markedsføring? Ta gjerne kontakt med oss på https://snefokk.com/kontakt/