markedsundersøkelse

markedsundersøkelse

En markedsundersøkelse er en systematisk og objektiv innsamling, analyse og tolkning av data og informasjon om en bestemt markedsplass, med det formål å hjelpe bedrifter å ta beslutninger om markedsføring og produktutvikling.

Markedsundersøkelser kan omfatte en rekke forskjellige metoder, inkludert spørreundersøkelser, fokusgrupper, observasjon, eksperimenter og sekundærdataanalyse. Formålet med en markedsundersøkelse kan variere fra å identifisere kundenes behov og ønsker, å evaluere potensielle nye produkter eller tjenester, til å måle effektiviteten av en markedsføringskampanje eller evaluere konkurransemiljøet.

Ved å utføre grundige markedsundersøkelser, kan bedrifter få en dypere forståelse av sitt marked og målgruppe, og dermed ta mer informerte beslutninger om produktutvikling, markedsføring og forretningsstrategi. Markedsundersøkelser er derfor en viktig del av enhver markedsføringsplan og en nødvendighet for å oppnå suksess på en konkurransepreget markedsplass.