Layout

Layout

Layout refererer til den visuelle organiseringen av innhold på en side eller overflate i grafisk design og markedsføring. Det inkluderer tekst, bilder, grafikk og andre designelementer plassert for å skape balanse og estetisk appell.

Det brukes i trykte publikasjoner som bøker og magasiner, så vel som digitale medier som nettsider og sosiale medier. Et godt layout er enkelt å navigere og hjelper med effektiv kommunikasjon av innholdet.

Eksempler inkluderer:

  • Magasinoppsett som organiserer artikler og annonser for enkel lesbarhet.
  • Nettstedsoppsett som gjør det enkelt å finne informasjon og navigere.
  • Reklameplakatoppsett som fanger oppmerksomheten og formidler budskapet tydelig.

Et godt layout kan skape et positivt inntrykk av merket eller produktet og være avgjørende for markedsføringssuksess.