Konverteringsrate (CR)

V3 (2)

Konverteringsrate (CR) er et begrep som brukes innen digital markedsføring og refererer til prosentandelen av besøkende på en nettside som utfører en ønsket handling, for eksempel å fylle ut et skjema, kjøpe et produkt eller registrere seg for en tjeneste. Med andre ord viser konverteringsraten hvor stor andel av besøkende som tar en ønsket handling i forhold til totalt antall besøkende på nettstedet. Høy konverteringsrate er et mål for mange bedrifter og kan oppnås gjennom ulike tiltak som for eksempel optimalisering av nettsiden, bruk av klare og tydelige CTA (call-to-action) knapper, bedre tilbud eller en mer attraktiv utforming av siden. En høy konverteringsrate kan bidra til å øke salget og inntektene til en bedrift.