Kontrast

Kontrast

Kontrast er et designprinsipp som refererer til forskjellen mellom to elementer i et design, for eksempel farger, størrelse, form eller tekstur. Dette kan brukes til å skape visuell interesse og gjøre designet mer engasjerende og leselig.

Kontrast kan være høy eller lav avhengig av forskjellen mellom elementene. Høy kontrast bruker elementer som er veldig forskjellige, for eksempel en hvit bakgrunn med svarte bokstaver. Mens lav kontrast bruker elementer som er mer like, for eksempel lyseblå tekst på en lys grå bakgrunn.

God kontrast er viktig i design fordi det hjelper til med å lede øyet til de viktigste elementene i designet, slik at brukeren kan forstå og navigere i innholdet. Dårlig kontrast kan gjøre designet uleselig eller vanskelig å lese. Det kan også føre til at brukerne går glipp av viktig informasjon.

Eksempler på dette kan være forskjellen mellom en lys og mørk farge, forskjellige teksturstiler eller forskjellige skriftstørrelser. Det kan brukes i alt fra logoer og plakater til nettsideoppsett og sosiale medieinnlegg.