Innholds markedsføring

V3 (5)

Innholds markedsføring (content marketing) er en strategi innen digital markedsføring som fokuserer på å skape og distribuere verdifullt, relevant og målrettet innhold til en spesifikk målgruppe for å tiltrekke seg og engasjere potensielle kunder. Dette kan være i form av artikler, videoer, infografikk, bilder eller lydfiler som er relevant for målgruppens interesser, behov eller utfordringer. Innholdet kan distribueres på ulike plattformer som nettstedet, bloggen, sosiale medier, e-post eller andre kanaler. Formålet med innholds markedsføring er å øke synligheten, styrke merkevaren og bygge tillit og lojalitet blant målgruppen, samt øke trafikken til nettstedet og konverteringer. Innholdsmarkedsføring fokuserer på å skape langsiktig verdi og relasjoner med kundene, og ikke nødvendigvis på å selge umiddelbart. Ved å tilby verdifullt innhold kan bedrifter bygge en lojal og engasjert publikum som kan føre til økt inntekt og vekst over tid.