Hvitrom

Hvitrom

“White space,” også negativt rom eller luft, brukes i grafisk design for å beskrive områder mellom designelementene. Disse områdene, tomme eller blanke. De er like kraftfulle som de fylte områdene når det gjelder å formidle informasjon og skape visuell interesse.

Hvitrommet kan bidra til å skape følelsen av balanse, hierarki og orden i en design. Dette kan også gjøre det enklere for publikum å fokusere på det viktigste. Det kan også brukes til å skape følelsen av luftighet eller bevegelse, og forbedre lesbarhet og leselighet av teksten.

Et eksempel på hvitsommet i grafisk design kan være en annonse i en avis eller et magasin. Her kan teksten og bildene være plassert med tomme områder rundt for å hjelpe publikum med å fokusere på det viktigste. Et annet eksempel kan være en nettside med et minimalistisk design, hvor hvitsommet brukes til å skape et rent og ryddig utseende. På engelsk er dette begrepet kjent som “white space.