Display Advertising

Display Advertising
Display advertising er en form for digital markedsføring som viser annonser på nettsteder, apper og sosiale medier. Annonseringen bruker visuelle elementer som bilder, videoer og animasjoner. Disse annonsene vises vanligvis på spesifikke områder på en nettside eller app. Du kan gjøre dem målrettet til en bestemt målgruppe basert på deres interesser, demografi eller online atferd. Display advertising kan brukes til å øke merkevarebevissthet, øke trafikken til et nettsted eller øke salget av et produkt eller en tjeneste.