Click-through rate (CTR)

Click-through rate (CTR)

Click-through rate (CTR) er en markedsføringsmetrikk som måler forholdet mellom antall klikk på en annonse eller et nettstedselement og antall visninger. CTR uttrykkes vanligvis som en prosentandel og beregnes ved å dele antall klikk på en annonse eller et element med antall visninger av samme annonse eller element, og deretter multiplisere resultatet med 100. For eksempel, hvis en annonse blir sett på 100 ganger og får 10 klikk, vil CTR være 10%.

På norsk kalles click-through rate ofte “klikkfrekvens” eller “klikkrate”. CTR er en viktig markedsføringsindikator som brukes til å måle effektiviteten av en annonse eller kampanje, samt til å identifisere områder for forbedring. Jo høyere CTR, jo større er sannsynligheten for at en annonse eller et nettstedselement vil generere ønsket handling fra brukeren, for eksempel et kjøp eller en registrering.