Brand Guidelines

Brand Guidelines

Brand guidelines, eller merkevare retningslinjer på norsk, refererer til en samling av regler og retningslinjer som beskriver hvordan en virksomhets merkevare skal fremstå og brukes i ulike sammenhenger. Dette kan inkludere alt fra fargepalett og typografi til tone of voice og bildespråk.

Eksempler på elementer som kan inkluderes i brand guidelines er:

  • Logo: beskrivelse av hvordan logoen skal brukes, størrelse og proporsjoner, og hvilke farger som kan brukes i tilknytning til logoen.
  • Fargepalett: beskrivelse av hvilke farger som kan brukes i ulike sammenhenger, for eksempel på nettsider, i annonser eller på sosiale medier.
  • Typografi: beskrivelse av hvilke skrifttyper som kan brukes og hvordan de skal brukes.
  • Tone of voice: beskrivelse av hvilken tone som skal brukes i all kommunikasjon, for eksempel om man skal være formell eller uformell.

Brand guidelines er viktig innen digital markedsføring og generelt i markedsføring fordi de hjelper til med å sikre at en virksomhet fremstår konsistent og profesjonelt i alle sammenhenger. Ved å følge retningslinjene kan man sikre at merkevaren oppfattes på samme måte av kundene uansett hvor de møter den, og at man skiller seg ut i markedet på en positiv måte. Dette bidrar til å bygge merkevarelojalitet og tillit hos kundene.